Distriktsstyrelsen

Distriktsordförande
Linda Larsson, Örebro

1:e vice distriktsordförande
Lars-Göran Zetterlund, Hällefors

2:e vice distriktsordförande
Johan Niklasson, Lekeberg

Ledamöter
Inga-Lill Andersson, Karlskoga  
Björn Pettersson, Lindesberg 
Birgitta Höijer, Degerfors
Ann-Sofie Johansson, Hallsberg
Anders Olsson, Örebro
Xerxes Åkerfeldt, Örebro
Jessika Falk, Örebro
Pernilla Reinholdsson, Laxå
Erik Teerikoski, Hallsberg
Mathz Eriksson, Lindesberg
Susanne Eriksson Forsberg, Nora
Frank Tholfsson, Kumla
Pernilla Ljungstedt, Laxå

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.