Centerpartiets värdegrund

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Det gäller i samhället i stort och det gäller i vårt engagemang inom Svenska kyrkan.
Människors olikhet är en rikedom. Varje människa är unik och har samma rättigheter och samma skyldigheter, oavsett kön, livsåskådning, sexuell läggning, boende, etnisk eller social bakgrund. Mänskliga fri- och rättigheter har inga gränser, varken kulturella, nationella eller geografiska. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid.
Centerpartiets uppgift är att utgå från olika förutsättningar och utmaningar i olika delar av landet. Vi verkar för en bra balans mellan stad och landsbygd. Alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man vill bo. Därför behöver det lokala perspektivet stärkas. Vi kallar det närodlad politik.

Människan är en social varelse. Det är när vi samarbetar - lokalt och globalt - som det går att åstadkomma förändringar. Tillsammans blir vi starkare.
Människan är en del i ett ekologiskt sammanhang och har en särställning då hon som ingen annan levande varelse har kraft och kunskap att förändra naturen och omskapa sin värld. Hon har att bruka, utan att förbruka, jordens resurser. Detta ansvar sträcker sig över generationer. Det handlar både om rättvisa och om respekt för våra barn och barnbarns frihet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.