Engagemang för framtiden

Kyrkovalet handlar om att utse personer som kan och vill ställa sitt engagemang, sin erfarenhet och sin kompetens till Svenska kyrkans förfogande. Inom Centerpartiet finns många människor med ett stort engagemang för en demokratisk folkkyrka, öppen och närvarande i hela landet med lokala församlingar som grund och för att bevara och utveckla det kulturarv som finns i kyrkobyggnader, på våra kyrkogårdar och i musik och kyrkokonst.
Inför kyrkovalet 2017 ställer Centerpartiet upp som nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Vårt valprogram lyfter värderingar och idéer för en livskraftig kyrka och fungerar som vägledning för Centerpartiets kandidater och förtroendevalda i kyrkovalet och under den kommande mandatperioden.
En röst på nomineringsgruppen Centerpartiet i Kyrkovalet är en röst på kandidater med engagemang och hjärta för kyrkans framtid.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.