Närodlad politik

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi tror att beslut blir bättre när makten växer underifrån. I över hundra år har handlingskraft, sunt förnuft och ansvarstagande varit vår modell. Centerpartiets historia börjar med den självägande bonden. Frågan hur landsbygdsbefolkningen kunde forma sin egen framtid är grunden till vår existens. Med åren breddades partiet. Böndernas bästa blev till alla småföretagares bästa, till barnfamiljens, pensionärens eller studentens bästa.
Vårt arv påminner oss om hur viktigt det är att vara rädd om miljön och använda våra resurser ansvarsfullt. Det går att bruka, utan att förbruka. Den inställningen var inte bara självklar, utan livsnödvändig, för de som grundade vårt parti.
I dag ser samhället annorlunda ut än när vi bildades. Vi har kvar våra rötter och vi har fortfarande fötterna på jorden, men vi har växt och utvecklats. Vi har en politik för hela landet och alla människor som bor här. Vi har en berättelse om närodlad politik.
Som den folkrörelse vi är har Centerpartiet alltid varit engagerat både i samhälle och i kyrka. Och vårt engagemang har varit betydelsefullt. Att kvinnor kan vigas till prästämbetet, att samkönade par kan vigas i Svenska kyrkan och att 16-åringar har rösträtt i kyrkovalet är några exempel där vårt arbete gett resultat.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.