Förbättra upphandlingen av den regionala busstrafiken. Nej till regionåkeri

Den regionala busstrafiken, inklusive stadsbussarna, är en viktig del av det uppdrag som Region Örebro län har. Enligt Centerpartiets uppfattning är uppgiften för viktig för att utsättas för en politisk lekstuga.

Den politiska majoriteten (S, V, Mp) i regionen föreslår nu att merparten av busstrafiken ska drivas drivas operativt av regionen i samverkan med Region Västmanland.

Centerpartiet i Region Örebro län anser att den regionala busstrafiken inklusive stadstrafiken ska upphandlas i konkurrens.
 
Centerpartiet anser det vara fel ur flera aspekter med operativ drift av busstrafiken i regionens regi. Att starta åkeri med ett hundratal bussar skulle innebära ett klåfingrigt experiment med risktagande av stora mått.
 
Regionens Samhällsbyggnadsnämnd har ansvaret för busstrafiken. Nämnden beslutade i fjol att utreda driften av framtidens busstrafik. Därvid skulle även utredas hur fortsatt upphandling av driften skulle kunna förbättras. Centerpartiet anser att detta uppdrag har ignorerats i utredningen.
 
I Centerpartiet befarar vi att majoritetens ställningstagande är ett nytt tecken på dess motvilja mot privata utförare inom regionens verksamhet. Detta är inget som gynnar företagsklimatet i vår region. Och det rimmar mycket illa med Region Örebro läns regionala utvecklingsuppdrag.
 
Majoriteten har anfört att det är komplicerat med nuvarande upphandlings-förfarande. Ja, så kan mycket väl vara fallet. Men se då till att öka kompetensen för upphandling i stället för att förfalla till den vanliga socialistdevisen att själv alltid är bäst dräng.

Centerpartiet anser att upphandlingen av busstrafiken ska delas upp i mindre delar för att möjliggöra för mindre aktörer att lämna anbud. Upphandlingen ska baseras på kvalitets- och miljökrav. Dessutom vill vi se incitament för utförarna av trafiken att stimulera till ökat åkande med kollektivtrafiken.

Självklart ska ett grundkrav vara att alla bussar körs på förnybara bränslen.

Region Örebro län är bra på operativ verksamhet när det gäller att driva sjukhus. Regionen ska inte vara operativ gällande åkeriverksamhet. Till detta uppdrag är marknadens konkurrensutsatta aktörer bättre lämpade.


Förfrågningar

Oppositionsråd Torbjörn Ahlin, tel 073-84 27 454