Lasarettet inför framtiden

För oss i Centerpartiet är det av största vikt att slå vakt om alla våra tre sjukhus i länet, USÖ, Karlskoga och Lindesberg. De behövs för att länsinvånarna ska ha tillgång till en närsjukvård och akutsjukvård värd namnet.

Idag har sjukhusen ett gemensamt länsuppdrag. Detta har på flera sätt stärkt Karlskoga och Lindesberg. Genom att samarbeta och riva revirgränser mellan lasarett och kliniker och genom att ge Karlskoga och Lindesberg ett utökat uppdrag med planerade operationer inom till exempel ortopedin har dessa båda lasarett blivit än viktigare aktörer för helheten, det vill säga alla länsbor.

Eftersom Centerpartiet vill se våra tre sjukhus som en samverkande enhet är det viktigt att Karlskoga och Lindesbergs lasarett involveras än mer i USÖ:s roll som universitetssjukhus. Vår vision är ett Örebro-Karlskoga-Lindesbergs universitetssjukhus med verksamhet på alla tre orterna. En framtid utan Karlskoga och Lindesbergs lasarett är otänkbar.

Vad gäller Karlskoga är det angeläget att bygga vidare på den kvalitetskultur som utvecklats där och som är förebildlig för övrig sjukvård i regionen – ja även i övriga delar av landet. Centerpartiet har stött de investeringar som gjorts på Karlskoga lasarett på senare år: kvinnokliniken, akuten och operationssalar. Vi ser också att vi i Karlskoga har möjlighet att öka den sålda vården genom närheten till Värmlandsregionen. Detta skulle ytterligare stärka verksamheten i Karlskoga.
Från Centerpartiets sida beklagar vi plumpen i protokollet, sommarstängningen av BB. Vi har interpellerat i regionfullmäktige om detta för att få tryck i frågan. Vår absoluta ambition är att inför framtiden verka för att BB ska hålla öppet året runt i både Karlskoga och Örebro på ett sätt som är säkert för mor och barn.


Torbjörn Ahlin (C) oppositionsråd
Region Örebro län