Regeringens ambitioner är bara en hägring

CUF: I Örebro län är hela 28 procent av befolkningen med utländsk bakgrund fast i arbetslöshet. Men det är inte bara i Örebro som det är så. I flera andra län återkommer mönstret. I hela 16 av de värsta kommunerna i Sverige går hälften av de utrikes födda utan jobb. 

Allra värst är det i Gävleborg. Fyra av tio kommuner i Gävleborgs län har en arbetslöshet på över 50 procent bland utrikes födda. Snittet nationellt ligger på 22 procent, jämfört med fyra procent för inrikes födda. Regeringens meningslösa arbetsmarknadsåtgärder löser ingenting, det ärdags att vi agerar med slagkraftiga strukturreformer.

Samtliga av regeringens förslag för att motarbeta arbetslösheten, trots att de vill ha EU:s lägsta, har lyst med sin bristande handlingskraft.

De 32 000 traineejobb som utlovades blev några hundra. De planerade 25 000 extratjänsterna blev en tummetott. Nu planeras ytterligare moderna beredskapsjobb, en 30-talsartad satsning som om den följer mönstret lär bli en lika stor flopp.

Regeringen måste inse att det är kraftfulla förändringar av arbetsmarknaden och företagens villkor som behövs för att säkra tillväxten för vår ungdomsgeneration. När ska regeringen inse att det är bättre företagsklimat, då det är småföretagen som skapar jobben, som gör skillnad?

Jobb skapas i växande företag, inte i ännu en arbetsmarknadsåtgärd med en halvbra slogan. När högkonjunkturen är över kommer det märkas att Stefan Löfvens regering levt i ett luftslott.

30 år efter att Assar Lindbeck poängterade arbetsmarknadens strukturella problem med insiders och outsiders kvarstår problemen fortfarande.

Svensk arbetsmarknadslagstiftning premierar fortfarande de som har jobb, medan de som står utanför arbetsmarknadens murar har det extremt svårt att komma in.

De som drabbas av att Socialdemokraterna inte kan släppa rörelsens gamla dogmer är unga och invandrare som inte får jobb. Det är bruksorter och förorter där arbetslösheten breder ut sig för att småföretagen inte får växa.

Det är det som riskerar att klyva Sverige. Råder vi inte bot på denna delande politik är det inte bara arbetslösheten som ökar, utan då svajar själva samhällskontraktet.

Tills de reformerna genförs kommer nyanlända fortsätta att förpassas till utanförskap och arbetslöshet och till ett liv där egenförsörjning är en omöjlighet, trots att man vill jobba.

Det är skadligt både för individen och för samhället.

Regeringens ambitioner om EU:s lägsta arbetslöshet är goda, men utan nödvändiga strukturreformer förblir det en hägring i horisonten.

Magnus Ek
Förbundsordförande för CUF

Xerxes Åkerfeldt
Distriktsordförande för CUF i Örebro län

Ellen Johansson
Vice distriktsordförande för CUF i Örebro län

Charlie Svanberg
Ledamot för CUF i Örebro län