Ska ha råd med vård

Ökad tillgänglighet i hela landet.
Sverige ska ha råd med en sjukvård som finns när du behöver den. Oavsett var i landet du bor. Idag ser vi hur utvecklingen i många fall går åt motsatt håll. Vårdköerna växer återigen, efter att ha minskat under ett flertal år. Tillgången och kvaliteten på vården varierar över landet. På många platser ser vi en brist på vårdpersonal.

Ska Sverige behålla sin position som ett land med en vård i världsklass är det framförallt tre områden som behöver ses över.

Fler händer i vården - Genom att återinföra vårdbiträden inom sjukvården skulle dels fler människor kunna hitta sitt första arbete inom vårdsektorn och dels skulle undersköterskor och sjuksköterskor få en välkommen avlastning i sitt dagliga jobb. Att frigöra vissa sysslor från framförallt undersköterskorna skulle dessutom innebära en mer renodlad yrkesroll för denna grupp och därigenom höja statusen för yrket. Det löser inte problemen med underbemanningen inom vårdsektorn på kort sikt, men på längre sikt tjänar alla på att steget in i vårdyrket och karriärvägarna inom vårdsektorn blir fler.

Ökad tillgänglighet i hela landet – Tillgången till vård är en fråga som klyver Sverige på ett oacceptabelt sätt. För att vända denna utveckling satsar Centerpartiet en miljard på ökad tillgänglighet i vården i vårbudgeten. Vår tillgänglighetsmiljard innebär att du snabbare ska få träffa läkare och snabbare få rätt vård, från första kontakten tills du påbörjat eller slutfört din behandling. Oavsett var i landet du bor. Vi vill inte vara med om fler födslar i bilen på väg till BB.

Försvara valfriheten i välfärden – Istället för att visa ledarskap och stå upp för valfrihet, tillgänglighet och hög kvalitet har Stefan Löfven låtit Ilmar Reepalu ha ensam tolkningsrätt på hur framtidens välfärd ska se ut. Resultatet av Reepalus upprepade hot om att inskränka valfriheten i Sverige har ökat oron hos hundratusentals elever, föräldrar, anställda, patienter och äldre runt om i landet.
Bara i Örebro län görs årligen ca 270 000 besök inom vårdsektorn hos en utförare som inte är offentlig. Ett val som du som enskild person har gjort. Centerpartiet kommer fortsätta stå upp för din och min rätt att välja vem som ska ge dig den vård du är berättigad till. Vi har också, tillsammans med övriga alliansen, varit tydliga med att vi är beredda att titta på breda politiska lösningar för att få tillstånd tydligare kvalitetskrav inom skola, vård och omsorg. Både för privata och offentliga utförare. Något som regeringen avfärdat. För dem är det viktigare att bestämma vem som ska tillhandhålla vård och skola. Det kan tydligen inte du som enskild klara själv…

Vi måste nu fundera på: Hur får vi fler händer i vården? Hur utvecklar vi kvaliteten? Hur minskar vi vårdköerna, sluter den regionala klyftan och skapar en ökad tillgänglighet till vård i hela landet? Det och inget annat är Centerpartiets viktigaste vårdfrågor.


Helena Vilhelmsson Distriktsordförande Centerpartiet
Torbjörn Ahlin Oppositionsråd (C), Region Örebro län