Prioritera snabbtåg

Sverige och Norge utmärker sig med hög innovationskraft, framstående universitet och hög livskvalitet. Vi har också en lång historia av kulturella och politiska utbyten sinsemellan.
Tyvärr är järnvägsförbindelserna mellan våra länder sorgligt underutvecklade med långa restider och stora förseningsrisker. Att kunna resa med tåg mellan Stockholm och Oslo på under tre timmar är fullt möjligt bara genom att några mil spår rätas ut.

Det skulle inte bara stärka storstadsregionernas konkurrenskraft utan också vara en historisk satsning på regional utveckling och jobb i de mellansvenska industrilänen Värmland, Örebro, Västmanland och Sörmland. Samtidigt kan det bidra till kraftigt minskad klimatpåverkan när dagens 2 miljoner flygresenärer väljer tåget mellan Oslo och Stockholm.
Inom EU prioriteras satsningar på både väg och järnväg genom de utpekade transportkorridorerna som kallas TEN-T. Syftet är att knyta samman transportinfrastrukturen i Europa och därmed skapa förutsättningar för ett effektivt och hållbart resande bland annat genom att minska avstånden, ta bort flaskhalsar och ta bort tekniska hinder som finns mellan EU-medlemsstaternas transportnät.
Tyvärr har Sverige inte tagit kamp för att stärka vår svaga ställning inom TEN-T-stråken och därför har Stockholm (och Oslo) blivit en sorts ändhållplats. Detta påverkar resten av Sverige negativt och den utveckling vi vill se i hela landet stagnerar.
Många stora företag och industrier finns i Stockholm-Mälarregionen. Några exempel på detta är Scania i Södertälje, ABB i Västerås, Atlas Copco (Epiroc) i Örebro för att inte nämna alla de tjänsteföretag som finns i Stockholm stad. Att binda ihop Stockholm med Oslo genom en tågresa på under tre timmar hade skapat större möjlighet att säkerställa länens kompetensförsörjning, få in den arbetskraft vi behöver samt stärka regionens ekonomi. Ta high-tech kommunen Karlskoga som ett exempel. Här skulle avståndet till såväl Oslo som Stockholm förkortas avsevärt.
Tillsammans är Norge och Sverige två maktfaktorer att räkna med. År 2016 fanns det 740 norskägda företag i Stockholms län som skapade nästan 24 000 jobbtillfällen. Samtidigt finns drygt 2 500 svenska dotterbolag i Norge och uppskattningsvis bor och arbetar 70 000–100 000 svenskar där. Även de norska investeringarna i Sverige har ökat med nästan 300 procent på 14 år och den svenska varuexporten till Norge visar upp en positiv trend med en ökning på 24 procent på 10 år. Slutligen ska det påpekas att Stockholms län står för 32 procent av Sveriges BNP, och i Oslo och Akershus produceras 27 procent av Norges BNP. Örebro läns roll i detta kraftfält skulle förstärkas av den nya förbindelsen.
Med en ny stambana på under tre timmar mellan Stockholm och Oslo kan de båda städerna bli det nav som binder samman norra Europa med resten av kontinenten. Genom att stärka tågförbindelsen mellan regionerna ökar förutsättningarna för rekrytering av spetskompetenser, ökad handel och godstransporter, arbetspendling samt bättre miljö och klimat.
Sverige och Norge har all anledning att glädja sig när det går bra för Köpenhamn och Skåneregionen, men så länge alla resurser läggs på att stärka vägarna och järnvägarna söderut från Stockholm och Oslo kommer Mellansveriges och Norges utvecklingskraft inte till sin fulla rätt. Det är dags att inse att vår ställning som Skandinaviens centrum inte kan tas för given.

Gustav Hemming (C)
Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd i Stockholm

Torbjörn Ahlin (C)
Regionråd Örebro län