Sportskyttar blir måltavla

Nyligen genomfördes ett historiskt VM i dynamiskt sportskytte på Villingsbergs skjutfält i Karlskoga. För första gången på svensk mark, deltog över 600 tävlande från 38 länder.
Sett till antalet utövare betraktas sportskytte, i alla dess former, som världens största individuella idrott. I Sverige är sportskytte den sjätte största sporten.
En aktuell fråga i riksdagen har koppling till just sportskyttar och jägare, nämligen på vilket sätt regeringen kommer att införa EU:s vapendirektiv. Många har oroligt väntat på regeringens förslag, som dök upp under juli månad. Alla farhågor besannades. Regeringens förslag gör det svårare, dyrare och krångligare för legala vapenägare.

EU:s nya vapendirektiv kom 2015 som en direkt reaktion på terrordåd i Europa. Nu skulle terrorismen bekämpas på alla sätt. Dock är få eller inga legala vapen inblandade i terrordåd.
De vapnen smugglas hit från forna Östeuropa och stoppas inte med ett nytt vapendirektiv utan med vassare gränskontroll. Kriminella ansöker inte om vapenlicens innan de planerar ett dåd. Centerpartiet röstade emot direktivet i EU, med just skälet att förslaget inte kommer åt illegala vapen utan enbart försvårar för jägare och sportskyttar. Regeringspartierna och märk väl moderaterna var av en annan uppfattning och röstade igenom förslaget. Nu ser vi resultatet.
Den svenska regeringen går dessutom mycket längre än EU:s miniminivå, vilket gör att exempelvis sportskyttar får svårt att utöva sin sport, då flera av deras tävlingsvapen kan komma att klassas om till krigsmaterial… rimligt? Regeringen vill även införa fler tidsbegränsade licenser, trots att vapeninnehavarens lämplighet kontrolleras mot exempelvis brottsregistret i stort sett varje dag. Rimligt?
Polisen behöver inte mer jobb med att utfärda vapenlicenser. De har fullt upp med att hålla anständiga tider för licenstilldelning redan idag. Polisen bör prioritera brottsbekämpning.
Vad har regeringen för motiv till att gå längre än nödvändigt?
Oförståelse om jaktens betydelse?
Okunskap om sportskyttets storlek?
Tjänstemän som tar för stora svängar?
Vi har redan i dag en mycket restriktiv vapenlagstiftning, vilket är bra. Om någon använder ett gevär, vilket det än är, till att skada andra människor, så bekämpas det via brottsbalken och en effektiv rättskedja, inte med ett förändrat vapendirektiv.

Helena Vilhelmsson
Riksdagsledamot