Replik på Wilhelm Sundman om fiber

Wilhelm Sundman (L) ondgör sig i Länsposten den 12 september över att Region Örebro län visar brist på handling gällande fortsatt utbyggnad av bredband i länet.

Att utbyggnaden på vissa håll i länet gjort halt beror, som Sundman säkerligen också känner till, på brist på statlig finansiering och på att vissa aktörer på marknaden inte var rustade för det uppdrag man åtog sig.

Emellertid kan vi nu glädja oss åt att i januariavtalet stipuleras - vilket Sundman borde ha läst, eftersom hans parti är en av avtalsparterna - att ”95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023”. ”Januaripartierna” tillskjuter inom ramen för landsbygdspaketet i kommande statsbudget 650 milj kr till ändamålet över en treårsperiod. Dessa medel ger andra förutsättningar även för oss i vårt län att fullfölja bredbandssatsningen. Därvid kommer regionens samordnarroll väl till pass, vilket borde glädja även Willhelm Sundman.

Torbjörn Ahlin (C)
Regionråd Örebro län