BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANEARBETE 2018-2020

HÄR NEDAN SER NI CENTERPARTIETSFÖRSLAG INFÖR UPPRÄTTANDE AV KOMMANDE BUDGET.

Vi i Centerpartiet yrkar på att följande punkter beaktas vid upprättande av budgetförslagen:

att kommunen vid upphandling av råvaror skall ställa krav enligt Regionen/Länsstyrelsens framtagna ”Livsmedelsstrategi”

att upphandlingen av råvaror skall delas upp på flera mindre upphandlingar för att premiera närproducerat

att all matlagning till förskola, skola och äldreomsorg ska ske på varje enskild enhet

att fler trygghetsboenden upprättas, även utanför tätorten

att öka närvaron av vuxna i skolan

att fortsätta med bredbandsutbyggnaden utanför tätorten så att det antagna målet på 90 % anslutna till 2020 kan nås

att kommunen arbetar mer med miljömålet ”En kemikaliesmart kommun” och gör en kartläggning över kommunens verksamheter

att kommunen skall arbeta för en etablering av solceller på kommunens fastigheterBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.