Medlemsomröstningen inför Kf-listan 2018

Medlemsomröstningen inför vår Kommunfullmäktigelista är nu klar och nomineringskommittén skall ta fram ett förslag på lista under januari 2018. Därefter kommer årsmötet i februari att besluta om vår nya Kommunfullmäktigelista. Det är 15 personer som tackat JA till att stå på listan. Alla som tackat ja är speciellt inbjudna att tillsammans med kretsstyrelsen arbeta fram vårt nya handlingsprogram för nästa mandatperiod och uppslutningen har varit god på dessa möten. Handlingsprogrammet skall sedan också beslutas om på vårt årsmöte.

Kretsstyrelsen tackar alla medlemmar för detta år och vi vill önska alla:

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.