Joakim Magnusson

Personbild


Sekreterare/Kassör Centerpartiet Åtvidaberg

Kombinera tillväxt med miljöansvar

Det är viktigt att få inflyttning till kommunen. Jag vill se att kommunen medverkar mer till att ta fram attraktiva tomter i bra lägen. Detta tillsammans med att ställa tydliga miljö- och klimatkrav samt välja närproducerat vid all offentlig upphandling skall Åtvidabergs kommun locka nya invånare.

Jag prioriterar en etablering av en laddningsstation för elbilar samt av en biogasmack. När vi får det kan kommunen byta ut sin fordonspark till fordon som går på förnybara bränslen. Jag vill även se en etablering av solceller på kommunens fastigheter.

En förutsättning för att hela kommunen skall leva är att bygdeskolorna är kvar, vilket jag ser som en självklarhet. Skolans resurser måste också vara i den omfattningen så att alla elever kan nå sina mål.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.