Centerpartiet vill förbättra linköpings beredskap vid kriser och öka klimatnyttan i skogen

Centerpartiet har lämnat in två motioner till fullmäktige. Den ena motionen handlar om att förbättre Linköpings kommuns beredskap vid längre kriser. Den andra motionen handlar om att öka klimatnyttan i den skog som ägs och förvaltas av Linköpings kommun.