Inlämnade motioner

Under mandatperioden 2019-2022 sitter Centerparitet Linköping med i styret för Linköpings kommun. Sitter ett parti i styret så lämnar det inte in motioner. Här finner du dock de motioner som Centerpatiet lämnade in till kommunfullmäktige i Linköpings kommun under mandatperioden 2015-2018

2015

Skapa en regional utbildningsfond för att säkerställa kompetensförsörjning

Gemensam satsning på fiberutbyggnad

Motioner tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna:

Ge simningen bra förutsättningar i Linköping redan nu

Motion om att stärka hälsan och förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan!

Ett bättre Linköping - Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag till budget för 2016-2017 med plan för 2018-2019

2016

Utveckling och förstärkning av den lokala demokratin

Gemensam marktilldelning i Linköping och Åtvidaberg

Motverka den svenska mjölkkrisen

EU är viktigare än Kina! - Linköping behöver en straegi för arbetet med EU

Nå klimatmålen - Bygg mer i trä!

Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster

Plan för byggande i kommunens småorter

Motioner tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna:

Linköpings barn och ungdomar ska bli bäst i Sverige på läsning

Tillsätt en missbruksombudsman

En "LSS-dag" i Linköpings kommun

Låt Linköping bli pilotkommun för Linköpingsmodellen

2017

Utred fördröjd skolstart på morgnarna för gymnasieungdomar i Linköpings kommun

Skärp de lokala ordningsföreskrifterna för användning av fyrverkerier och smällar inom tätbebyggt område

Utred möjligheterna för en virtuell aktivitets- och upplevelsepark i Linköping

Lokal trafiksäkerhetsplan för Valla, T1 och Kanberget

Bredbandsutbyggnad på Linköpings landsbygd

Ett grönt och hållbart Linköping - Centerpartiets förslag till budget för 2018

Förvärv och detaljplaneläggning av gamla Vretagymnasiet

Enklare byggregler på landsbygden

Återvinningsstationer i Linköpings kommun

2018

Utlokalisera kommunala förvaltningar

Framåt för Linköping! - Centerpartiets förslag till budget för 2019

Upphandla Svensk kvalitetsmat i Linköpings kommun

Motion tillsammans med Vänsterpartiet:

Motion om att stoppa kommunens samarbete med Guangzhou

Lars Vikinge
Borgmästare
Muharrem Demirok
Kommunalråd Linköping
Christoffer Rosendahl
Politisk sekreterare
Carin Ahlsén
Kretsordförande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.