Inlämnade motioner

Centerpartiet är under mandatperioden 2023-2026 i opposition. Ett sätt att påverka politiken är att lämna in motioner. Här finner du de motioner som Centerpartiet Linköping lämnat in.

2024

Öka klimatnyttan i de skogar som äga och förvaltas av Linköpings kommun , 107.9 kB.

Linköpings kommun måste ha beredskap för längre kriser , 107.7 kB.

2023

Förbättra stödet för elever med särskilda behov , 101.1 kB.

Barnens behov ska styra rätten till barnomsorg , 101.6 kB.

Revidera översiktsplanen för Berg och Ljungsbro , 110.9 kB.

Involvera kulturen i stadsplaneringen , 124.2 kB.

Skydda åkermarken i Linköpings kommun , 110.1 kB.

Stoppa nedläggningen av skolor och förskolor , 118.4 kB. 

Minska matsvinnet , 93.7 kB.

Under mandatperioden 2019-2022 satt Centerparitet Linköping med i styret för Linköpings kommun. Sitter ett parti i styret så lämnar det inte in motioner. Nedan finner du dock de motioner som Centerpatiet lämnade in till kommunfullmäktige i Linköpings kommun under mandatperioden 2015-2018

2018

Utlokalisera kommunala förvaltningar , 172.1 kB.

Framåt för Linköping! - Centerpartiets förslag till budget för 2019 , 388.9 kB.

Upphandla Svensk kvalitetsmat i Linköpings kommun , 84.1 kB.

Motion tillsammans med Vänsterpartiet:

Motion om att stoppa kommunens samarbete med Guangzhou , 211.7 kB.

2017

Utred fördröjd skolstart på morgnarna för gymnasieungdomar i Linköpings kommun , 161.2 kB.

Skärp de lokala ordningsföreskrifterna för användning av fyrverkerier och smällar inom tätbebyggt område , 66.9 kB.

Utred möjligheterna för en virtuell aktivitets- och upplevelsepark i Linköping , 75.7 kB.

Lokal trafiksäkerhetsplan för Valla, T1 och Kanberget , 62.3 kB.

Bredbandsutbyggnad på Linköpings landsbygd , 88.4 kB.

Ett grönt och hållbart Linköping - Centerpartiets förslag till budget för 2018 , 205.7 kB.

Förvärv och detaljplaneläggning av gamla Vretagymnasiet , 76.2 kB.

Enklare byggregler på landsbygden , 84.1 kB.

Återvinningsstationer i Linköpings kommun , 68.8 kB.

2016

Utveckling och förstärkning av den lokala demokratin , 206.4 kB.

Gemensam marktilldelning i Linköping och Åtvidaberg , 191.5 kB.

Motverka den svenska mjölkkrisen , 202.4 kB.

EU är viktigare än Kina! - Linköping behöver en straegi för arbetet med EU , 164.4 kB.

Nå klimatmålen - Bygg mer i trä! , 164.7 kB.

Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster , 163.2 kB.

Plan för byggande i kommunens småorter , 166.4 kB.

Motioner tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna:

Linköpings barn och ungdomar ska bli bäst i Sverige på läsning , 254.3 kB.

Tillsätt en missbruksombudsman , 142.2 kB.

En "LSS-dag" i Linköpings kommun , 326 kB.

Låt Linköping bli pilotkommun för Linköpingsmodellen , 331.5 kB.

2015

Skapa en regional utbildningsfond för att säkerställa kompetensförsörjning , 222.9 kB.

Gemensam satsning på fiberutbyggnad , 384.1 kB.

Motioner tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna:

Ge simningen bra förutsättningar i Linköping redan nu , 476.4 kB.

Motion om att stärka hälsan och förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan! , 68.7 kB.

Ett bättre Linköping - Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag till budget för 2016-2017 med plan för 2018-2019 , 1.8 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.