Ödeshög
Centerpartiet lokalt
  • / Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vill Du ha information om Centern i Ödeshög, eller tala med oss så kan Du kontakta någon av nedastående ansvariga personer.

Jonny Stål

Krets Ordförande. Tel: 0144 320 54, mobil 073-380 05 94
Mail: jonny@fiskevard.se
Heda Hedlycke
59994 ÖDESHÖG

Marianne Bremer

Vice Ordförande
tel : 0144-330 53
Mob: 070-527 06 73
E-post: bremerm63@gmail.comForsby Gård
599 93  ÖDESHÖG

Roger Silfver

Gruppledare, Tel: 0144 200 79 Mob 0706 37 66 84
Mail: roger.silfver@centerpartiet.se
Blixhult Boet
599 92 ÖDESHÖG

ÖdeshögsCentern välkomnar nya medlemmar!

Centern i Ödeshög står inför en generationsväxling, flera av vår duktiga politiker har efter många års trogen tjänstgöring på olika poster inom kommunpolitiken valt att kliva åt sidan. Vi ser gärna att Du som kan tänka Dig att ägna en del av Din tid till politiskt arbete för Centern slå en signal eller skicka ett mail

Brinner Du också för livet på landet och landsbygden?

Vi i Ödeshögs Centern gör det och vi är många men vi vill gärna bli fler.

Ser Du som vi, klimat och miljöfrågorna som utmaningar som vi måste lära oss att bemästra med 100% säkerhet eller låta bli för vår egen och naturens bästa.

 Anser Du att entreprenörskap och företagsamhet är viktiga förutsättningar för landsbygdens utveckling

Tycker Du som Vi att det är viktigt med bra skolor, tillgång till sjukvård och äldreomsorg även fast man valt att bosätta sig skogsbygden.

ÖdeshögsCentern tar gärna emot flera nya medlemmar så att vi kan driva våra frågor för att på så sätt får en så bred föranking av besluten som möjligt.

Under fliken vår kalender, där hittar Du datum för de flesta möten där vi från ÖdeshögsCentern är involverade på olika sätt.

Centerpartiet behövs för att "Hela Ödeshög skall leva"

Centern i Ödeshög styr kommunen tillsammans med Kd och S. Som ett socialliberalt parti värnar Centern alla människors lika värde och rätt till delaktighet och gemenskap, vi arbetar för att Ödeshögs kommun skall vara ett öppet, tolerant och välkomnande samhälle där varje innevånare känner sig behövd och i dialog med politiker och tjänstemän i kommunen kan vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Genom att skapa det goda samhället med justa livsvillkor för bofasta och fritidsboende vill vi göra det attraktivt för fler att bosätta sig i kommunen. I Ödeshög skall det även i framtiden vara möjligt att bo, leva och verka var helst man vill och Centern kommer därför att slå vakt om att våra gemensamm resurser fördelas på ett sätt som gör detta möjligt.

Är Du intresserad av att arbeta politiskt och delar vår grundsyn så är Du välkommen till Centern!