Distriktsstyrelsen

Distriktetstyrelsen jobbar kontinuerligt med att samordna och stötta kretsarna i deras dagliga arbete, samtidigt som det är en kontaktyta mellan kretsar, regionen, riksdagen och riksorganisationen.

Har du några frågor eller förslag till distriktet, kontakta då ombudsman Felix, ordförande i din krets eller någon i distriktsstyrelsen.