Östergötland
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender

Kalender

14 jan Kommunsamråd

31 jan 1 feb Kommundagar Uppsala

11 feb Distriktsstyrelsen

29 feb Sista datum för årsmöten i kretsarna

(UPPSKJUTET) 28 mars Distriktsstämma

(UPPSKJUTET) 4 april Kulturpolitisk utbildningsdag i Linköping

7 april Distriktsstyrelsen

5 maj Kommunsamråd

24 aug Distriktsstyrelsen

9 sept Kommunsamråd

19 okt Distriktsstyrelsen

November Regionala kommundagar Blekinge

7 dec Distriktsstyrelsen