Kalender

14 jan Kommunsamråd

31 jan 1 feb Kommundagar Uppsala

11 feb Distriktsstyrelsen

29 feb Sista datum för årsmöten i kretsarna

(UPPSKJUTET) 28 mars Distriktsstämma

(UPPSKJUTET) 4 april Kulturpolitisk utbildningsdag i Linköping

7 april Distriktsstyrelsen

5 maj Kommunsamråd

24 aug Distriktsstyrelsen

9 sept Kommunsamråd

19 okt Distriktsstyrelsen

November Regionala kommundagar Blekinge

7 dec Distriktsstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.