Carola Andersson

Bild

Familj: Två utflugna söner, särbo, hund, häst och katt.

Bor: Ringarum 

Politiska uppdrag: Ersättare i regionfullmäktige, ledamot i beredningen för personal-och kompetens försörjning samt ledamot i regionens pensionärsråd.

Intressen och sysselsättning utanför politiken: Verksamhetschef på en gruppbostad som är belägen på den gård jag vuxit upp på i Ringarum. Hund och häst, trädgård och träning i olika former. Familjen och vänner. Lära mig spela bridge. Häradskär.

Mål och visioner för Region Östergötland: Medborgarna i hela Östergötland ska ha tillgång till god och säker hälso- och sjukvård. En förutsättning att uppnå detta är medarbetare med rätt kompetens och som ges förutsättningar att utföra sina uppdrag. Att behålla och rekrytera medarbetare nu och framgent är en mycket angelägen fråga. Nycklarna att lyckas med detta är många och troligtvis behövs nya.

Annan politisk fråga som jag brinner extra för: Miljö och klimat, samhällsfrågor generellt, freds och rättvisefrågor känns extre aktuellt nu. Mat, djurhållning, antibiotika i djurfoder och hur det påverkar antibiotika-resistensen internationellt. Nuvarande datajournal lag som försvårar för medarbetare både inom regioner och kommuner att utföra ett säkert och effektivt arbete.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.