Richard Kullberg

Bild

Familj: Fru och barn.

Bor: I Linköping, Ekholmen men uppväxt i Värmland.

Politiska uppdrag: Ersättare i Regionfullmäktige, Ledamot i Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun. Ersättare i Kyrkofullmäktige, Linköpings Domkyrkopastorat.

Intressen och sysselsättning utanför politiken: Matlagning, konditionsträning, musik, trädgårdsarbete/odling.

Mål och visioner för Region Östergötland: Det är många! En vision är att Region Östergötland ska vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, alla yrkesgrupper. Vi måste ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som övrig hälsa, så jag vill se en nollvision för köer till barn- och ungdomspsykiatrin. Digitaliseringens möjligheter samt omställningen till nära vård innebär att nya arbetssätt och nya/tätare samverkansformer mellan yrkesgrupper såsom ingenjörer och sjuksköterskor måste prioriteras. Så även satsningar på områdena medicinteknik och intelligent beslutsstöd med mer.

Annan politisk fråga jag brinner extra för: Hela Regionen måste leva. Det innebär att vi inte får tappa glesbygd/landsbygd. En viktigt del i detta är attraktiv kollektivtrafik, satsningar på näringsliv utanför storstaden samt utbildning. Möjligen skulle även Region Östergötland kunna förlägga en del kontor/arbetsplatser som inte nödvändigtvis måste vara inne i en dyr stadskärna ut ur storstaden?

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.