vidta åtgärder för patientsäker bemanning av Vrinnevisjukhusets 24sju verksamhet!

Centerpartiet har på dagens Regionstyrelse lämnat in ett nämndinitiativ angående behovet av att vidta åtgärder för patientsäker bemanning av Vrinnevisjukhusets 24sju verksamhet!

I Centerpartiet ser vi med stor oro hur andelen fast vårdpersonal på flera kliniker på Vrinnevisjukhuset minskat drastiskt. En alltför dominerande andel av arbetspassen bemannas av hyrpersonal. Ett stort antal avvikelser och felaktiga händelser har inträffat kopplat till hyrpersonal. Det ger dels dålig patientsäkerhet och dels en stor belastning på den fast anställda personalen. Det lågbemanningstillägg som kliniker på US har tillgång till borde självklart tillämpas likadant till kliniker på ViN. Situationen är akut.

Beroendet av hyrpersonal är nu skadligt stort och behöver minska för att säkra en patientsäker vård. Vägar att behålla och rekrytera fast personal måste utredas skyndsamt.

Centerpartiet har därför i Regionstyrelsen yrkat på:

  • att lågbemanningstillägg genast införs till den fasta personal som drar ett mycket tungt lass på de avdelningar på Vrinnevisjukhuset som är lågt bemannade och har vårdplatser 24sju.
  • att skyndsamt utreda och vidta åtgärder för att säkra patientsäker bemanning av vårdplatser på Vrinnevisjukhuset.

Vid frågor kontakta Kerstin Sjöberg, vice gruppledare (C) och ledamot av HSN och RS, på mail kerstin.i.sjoberg@regionostergotland.se eller på telefon 073-078 89 56.