Centerpartiet fick peppande tal inför valet

Fredrick Federlay på besök under Östergötlands distriktsstämma 2018

Det var rungande applåder och ett varmt välkomnande som mötte Fredrick Federley på Centerpartiets distriktsstämma i Vreta Kluster. Här presenterade han valkampanjen ”Framåt” och inspirerade medlemmarna inför valet.

Med stark inspiration fick EU-parlamentarikern Fredrick Federley Centerpartiets stämma på Vreta Kluster att skina. Ord som klimatsmart, skogsägande och trygghet duggade tätt och ställda frågor fick hoppfulla svar.

Sedan 2014 arbetar han som EU-parlamentariker i Bryssel och är bland annat ordinarie ledamot i Industriutskottet. Han är också ersättare i jordbruks- och miljöutskottet.

- Centerpartiet är, till skillnad från andra partier, förnuftiga och eftertänksamma. Vi behövs för att balansera kraften mellan höger och vänster, menar han.

Centerpartist har han varit så länge han kan minnas men den första aktiva handlingen gjorde han på 90-talet.

- Jag och en kompis ville rädda världen och skapade en egen miljöförening i Kungsör där jag bodde. Vi miljömärkte varor på den lokala Konsumbutiken genom att skriva handskrivna skyltar, säger han och ler.

Sitt arbete att rädda världen ser han hoppfullt på och tycker att Centerpartiet har tagit många steg framåt.

- Politik tar lite tid men blickar man tillbaka kan vi se att vi gjort mycket. Bland annat i antibiotikafrågan och den om hållbart samhälle. Den driver vi hårt. Vi driver inte frågor som är bra för systemen utan för den enskilda människan. Det är Centerpartiets styrka, menar Fredrick Federley.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.