Centerpartiet vill föra Kinda kommun framåt

Centerpartiet Kinda

Centerpartiet i Kinda kommun har tagit fram sex punkter som innefattar de flesta områden som en medborgare behöver och som bidrar till ett bättre Kinda.

 

Det är med korta och konkreta punkter som Centerpartiet vill leda Kinda kommun framåt.
- Vi ser att att Kinda kommun kan bli välmående, växande och företagsam kommun. Det vill vi jobba för, säger Anders Ljung, gruppledare för Centerpartiets fullmäktigegrupp.

Centerpartiet i Kinda kommun har tagit fram sex punkter som innefattar de flesta områden som en medborgare behöver och som bidrar till ett bättre Kinda.

Maten är något som de är bekymrade över och efterlyser mer närodlat och helst så närlagad mat som möjligt.
- Vi jobbar mycket för att vi ska få den bästa maten till det lägsta priset, säger Rikard Lind, ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

De menar att upphandlingssystemet ska ses över och att det finns mycket att göra inom det nuvarande regelverket.

- Helst skulle vi vilja att maten och producenterna låg så pass nära att alla elever ska kunna besöka maten som de äter, säger Anders Ljung, gruppledare för Centerpartiets fullmäktigegrupp.

Vården är också något som Centerpartiet värnar om och därför blir frågan om Kisas vårdcentral ett centralt diskussionsämne. Rent strategiskt måste det finnas en vårdcentral i Kisas tätort eftersom det skulle bli för långt för boende kring Horn att ta sig till närmaste vårdcentral.

- Det är viktigt att vi rustar upp vårdcentralen så att vi får dit behörig personal, säger Anders Ljung.

De efterlyser även en mer närvarande polis som snabbt kan vara på plats.

- Jag tror att det vore bra om polisen syntes mer på våra gator. De kriminella vet ju att det ta en halvtimme för polisen att komma hit och på en halvtimme hinner man göra mycket, säger Rikard Lind.

Centerpartiet brinner för företagandet och att Kinda ska bli en växande kommun. Tre av deras punkter i valprogrammet går hand i hand. Stångådalsbanan ska rustas upp, fiber ska dras och man ska arbeta för ett bättre företagande.

Stångådalsbanan behövs för att ha infrastruktur både söder och norrut. Många pendlar både in och ut ur Kinda kommun.

- Skulle inte Stångådalsbanan finnas så blir södra östra Sverige som en vit fläck på kartan, säger Anders Ljung.

Han menar att det är bra för företagandet i kommunen att Stångådalsbanan finns och han vill jobba för att den rustas upp så att restiden minskas mellan destinationerna.

Han ser också att fiberutbyggnaden är oerhört viktig för företagandet. Särskilt för lantbruken på landsbygden.

- De behöver fiber för att kunna använda sig av mjölkrobotar och andra funktioner som de har uppkopplat mot nätet. Det är en utveckling för framtiden.

Centerpartiet vill värna om företagande genom att arbeta fram en bra strategi för att förenkla för näringsverksamheter att enkelt kunna etablera sig i Kinda kommun.

- Det handlar ju om att ta fram industritomter, ha en god infrastruktur och att kommunen engagerar sig mer i nätverket Växtkraft Kinda.

Rikard Lind håller med.

- Jobben skapas i företagande. Ett jobb gör att man tror på framtiden, säger han.