Centerpartiet har yttraT sig över Länsstyrelsens förslag till Färdplan för Östergötlands regionala livsmedelsstrategi 2023-2030

Centerpartiets ser nyttan med en gemensam färdplan för att bidra till ett snabbare genomförande av målen i Östergötlands livsmedelsstrategi.

- Centerpartiet ser behovet av att ta frågan om livsmedelsförsörjning på större allvar, särskilt med tanke på senaste årens kriser med pandemi och Rysslands invasion i Ukraina. Den regionala livsmedelsstrategin är viktig, men det krävs att alla berörda aktörer jobbar åt samma håll för att vi ska få verkstad. Vi har skickat in synpunkter som trycker på tydligare rollfördelning, vikten av kompetensförsörjning för både stärkt beredskap och konkurrenskraft för det östgötska lantbruket, säger Julie Tran (C), gruppledare i Region Östergötland.

Vill du ta del av vårt yttrande finns det här , 1.1 MB..