Lärorikt möte på fritidsgården i Charlottenborg

Johanna Jönsson

Entreprenörskap och gränssättning är två ingredienser som bidrar till framgång inom fritidsverksamheten i Charlottenborg. Det berättade Bengt Ydnäs, företsåndare, när Johanna Jönsson, Centerpartiets talesperson för migrationsfrågor, var på besök.

Fritidsgården i Charlottenborg i Motala fick berätta sitt framgångsrecept inom fritidsverksamhet då Johanna Jönsson, Centerpartiets talesperson migrationsfrågor, vistades i staden. Det var Motalas Centerpartitrupp som arrangerat besöket och de var nyfikna på hur integrationen går till i området.

Största målgruppen är högstadieelever även om det ibland kommer både äldre och yngre ungdomar till verksamheten. Här finns alltifrån pingisbord till tv-spel och ungdomarna deltar gärna i turneringar som ibland genererar vinst i form av en femtiolapp. Stämningen denna kväll är på topp och varken ålder eller härkomst verkar vara ett bekymmer för någon av ungdomarna.

- Här finns inga skillnader mellan några av ungdomarna, här är vi alla tillsammans, säger Bengt Ydnäs som är föreståndare.

Susanne Törngren som arbetar som fritidsledare håller med och berättar ivrigt om hur de ibland hyr skidor vintertid och åker till Kolmården och Skara sommarland på sommaren.

- Man får vara lite av en entreprenör när man jobbar här och det gäller att vara påhittig när det gäller aktiviteter, säger Bengt Ydnäs.

På sommarhalvåret har de större resmål än annars och de fungerar som en belöning. De är noga med att redan från början berätta för ungdomarna vad det är som gäller.

- Vi har det systemet att om de sköter sig får de följa med till Skara sommarland eller Kolmården. Vi talar tidigt om vad det är som gäller här och då blir resorna som en slags belöning.

Efter besöket höll Johanna Jönsson, talesperson för migrationsfrågor, ett föredrag om migration där hon bland annat beskrev den komplicerade gången i asylsystemet och det intensiva arbetet som bedrivs i migrationsfrågan inom EU.

Både Bengt Ydnäs och Susanne Törngren tycker att det är viktigt att politiker kommer ut i verksamheterna för att se det arbete som bedrivs.

- Vi är glada för att Centerpartiet och Johanna Jönsson kom hit ikväll. Det är viktigt att politiker får ställa frågor kring hur vi jobbar och att vi kan ha ett samtal, säger Bengt Ydnäs.