Interpellation angående OB-tillägg – Värdesätt erfarna medarbetare!

Bild

Medarbetarna är Region Östergötlands styrka. En robust kompetensförsörjning är strategiskt avgörande.

För att behålla erfarna, kompetenta, engagerade medarbetare hade Centerpartiet i vår budget bland annat avsatta medel till erfarenhetstillägg. Fast anställd personal ger en avsevärt bättre vårdkvalitet än tillfällig hyrbemanning, därför är det strategiskt avgörande att motivera erfaren personal att arbeta kvar. Styrande majoritet har helt strukit erfarenhetstillägget för att i stället lägga till ett OB-tillägg för vissa yrkesgrupper. Detta trots att Region Östergötland har tidigare erfarenhet av vad som händer när vissa yrkeskategorier får extra pengar medan andra yrkeskategorier i samma team inte får det, 24sju-bonusen till sjuksköterskor ledde till dålig arbetsmiljö och konflikter på arbetsplatser och fick därför avslutas.

OB-tillägget riskerar göra de enskilda medarbetarna besvikna i och med att summan inte motsvarar förväntningarna på lönespecifikationen, det leder troligt till avund och känsla av orättvisa bland de yrkesgrupper som inte omfattas trots att man arbetar sida vid sida. OB-tillägget är en sammantaget stor budgetpost som kunde gett bättre signaler genom klokare satsningar.

Med denna bakgrund är frågan till ansvarigt regionråd:

På vilket sätt stimulerar OB-tillägget till teamarbete och god arbetsmiljö?

Är utformningen av OB-tillägget, med avgränsningar i yrkesgrupper och med storlek på avsatt budgetpost, lösningen på problemet med brist på vårdplatser?

Kerstin Sjöberg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.