Regionstyrets plan för utfasning av bemanningsföretag är otydlig och kommer sent!

Centerpartiet tillsammans med de andra oppositionspartierna i Region Östergötland kritiserar idag den styrande majoriteten, (M), (KD) och (L) tillsammans med (SD), för att arbeta för långsamt med att fasa ut bemanningsföretag ur vår verksamhet.

Förslaget till handlingsplan kommer i en tid då kostnaderna ökar i en rask takt. Under 2023 års första tre månader har kostnaderna för bemanningspersonal uppgått till 131,9 miljoner. Förra året vid samma tid uppgick kostnaderna till 86,9 miljoner.

- Andelen hyrpersonal kan inte vara större än ordinarie personal. För patientsäkerhet är det väl belagt att kontinuitet i personalgruppen har en avgörande betydelse för vårdkvaliteten. Vi är övertygade om att återrekryteringen kan vara en av flera bra åtgärder men vi ser att strategin även behöver kompletteras med fler aktiviteter rörande arbetsmiljö och förändrade arbetssätt, säger Kerstin Sjöberg (C), regionstyrelseledamot.

Den gemensamma plan för reglering av hyrpersonal som utarbetats tillsammans med flera andra regioner har blivit försenad på grund av hyrbolagens överklaganden.

De tilläggsyrkanden som idag läggs på Regionstyrelsen är:

- Att ge regiondirektören i uppdrag att utöka regionens bemanningspool och se över villkoren för att arbeta där.

- Att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en ersättningsform för bemanningspoolen som ger incitament att vara anställd där.

- Att ge regiondirektören i uppdrag att komplettera handlingsplanen med en tydligare datumplan för utfasningen för de olika yrkesgrupperna.

- Att ge regiondirektören i uppdrag att komplettera handlingsplanen med tydligare mål för uppföljning.

- Att ge regiondirektören i uppdrag att komplettera handlingsplanen med aktiviteter för återrekrytering.

- Att ge regiondirektören i uppdrag att komplettera handlingsplanen med extra insatser och stöd för de enheter som har ett mycket stort beroende av bemanningsföretag.

- Att handlingsplanens aktiviteter ska genomföras i samråd med de fackliga organisationerna.

- Att handlingsplanens effekter ska redovisas regelbundet till regionstyrelsen.