Centerpartiet har presenterat regionbudgeten för 2024-2026

Idag presenterade Centerpartiet sin treårsbudget för 2024-2027. Budgeten fokuserar mycket på kompetensförsörjningsfrågan. Vi berör lön, arbetsmiljö, utbildning, uppgiftsväxling, ledarskap och ledighet, samt karriärmöjlighet inom klinisk verksamhet, digitalisering och även ny teknik.

Bland våra satsningar kommer en stor del handla om att stärka primärvården, där vårdcentraler och den digitala vården är grunden. Genom att jobba mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande kan vi minska belastningen på vården. Om vi även jobbar för att ställa om till Nära vård kan många patienter med kroniska sjukdomar ha en mer planerad vård och undvika att bli så sjuka att de behöver akut sjukhusvård. Det leder till att vi kan frigöra resurser från sjukhusen, eftersom färre hamnar på akutmottagningen.

Vi skriver också om vikten av god infrastruktur och hållbara resor som kan bidra vi till länets regionala utveckling. Ett attraktivt län behöver ett gott besöks- och kulturutbud, starkt näringsliv och ett levande civilsamhälle. Vi har som mål att fortsatt klara klimat- och miljöutmaningen och överlämna en hållbar planet till kommande generationer.

Här finns budgeten i sin helhet. , 1.9 MB.