Centerpartiet har presenterat sin budget och plan för Region Östergötland!

Centerpartiets gruppledare Julie Tran och vice gruppledare Kerstin Sjöberg har presenterat Centerpartiets treårsbudget 2025-2027 med fokusområden 2025.

- Läget i Region Östergötland är både allvarligt och akut.  Våra satsningar möter det stora underskottet inom hälso- och sjukvården och bidrar till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.  Detta går hand i hand.  Utan en ekonomi i balans och utan medarbetarnas delaktighet kommer vi inte komma framåt, säger Julie Tran (C), gruppledare för Centerpartiets regionfullmäktigegrupp.

- Främsta fokus för årets budget är ekonomin, där vi behöver säkerställa att vi anpassar vårdutbudet till regionens plånbok.  Arbetet för att genomföra omställningen till nära vård är nyckel till att erbjuda en bra vård för östgötarna, samtidigt som vi löser utmaningarna inom ekonomi och kompetensförsörjning, fortsätter Julie Tran (C).

- Centerpartiets största satsning är 160 miljoner kr till primärvården, så att den ska nå upp till 20% av vårdbudgeten år 2026.  Det är för att på riktigt genomföra omställningen till Nära vård med fast läkarkontakt och kontinuitet.  Det bidrar till färre besök på akuten och ett friskare liv för patienten, säger Kerstin Sjöberg (C), vice gruppledare.

- Psykiatriambulansen, barn-och ungdomspsykiatrin och det integrerade mottagandet för kvinnor utsatta för våld i nära relation, är verksamheter vi prioriterar att utveckla, fortsätter Kerstin Sjöberg (C).

 

Budget 2025 , 20 MB.
Presentationsbilder från pressträff , 516 kB.