Större valfrihet i förskolan

Elisabet Nilsson

Frågan om hur fritt valet är kring om hur man har sitt barn på förskolan har gått het i Centerpartiet Ödeshög den senaste tiden. Man är överens om att något borde göras för att underlätta för föräldrar som bor på landsbygden och har långt till barnens förskola. - Det skulle spara både miljön och föräldrars ork, säger Elisabet Nilsson, Centerpartiet Ödeshög.

För familjer som bor långt från förskolan är den avgiftsfria allmänna förskolan inget bra alternativ eftersom det innebär att barnen får vara där tre timmar varje dag. Istället väljer många som är föräldralediga att ha barnet inskrivet i förskolan och får då ha barnet på förskolan fem timmar, tre dagar i veckan. De får också betala för platsen varje månad hela året även om barnet är ledigt under skolans lov. Dessutom är avgiften högre under sommaren.

Elisabet har lämnat in en motion om ”Mer valfrihet i förskolan” till Ödeshögscenterns årsstämma där den också bifölls.

- Vi vill att det ska vara ett fritt val om man vill ha barnen i förskolan tre timmar varje dag, om man vill ha dem fem timmar tre dagar i veckan eller 7 ½ timme två dagar i veckan. Förskolan bestämmer vilka dagar och tider som ska gälla och föräldrarna får välja om man vill ha barnen där två, tre eller fem dagar, säger Elisabet Nilsson, Centerpartiet Ödeshög. Sammanlagt ska det bli 15 timmar varje vecka under skoltid. När skolan har lov är de här barnen också lediga. I gengäld behöver inte familjerna betala för platsen tre månader per år.

Hon själv bor på landsbygden och vet hur jobbigt det kan vara att skjutsa barnen fram och tillbaka.

- Säg att man är hemma och är föräldraledig med en nyfödd plus två syskon. Det blir väldigt jobbigt att packa ihop tre barn i bilen för tre timmar på förskolan. Lagom när man kommit hem ska man hämta igen, säger hon.

I nuläget stannar inte barnen för att äta tillsammans utan tre-timmars-barnen får åka hem innan lunchen serveras på förskolan. Det är också en anledning till att den avgiftsfria allmänna förskolan inte passar alla, menar Elisabet. Många tycker att det är viktigt för gemenskapen att äta tillsammans med andra barn. Måltiden kan också vara viktig ur pedagogisk synvinkel.

Ur miljösynpunkt är den inlämnade motionen också positiv. Hon menar att det blir många mil om föräldrarna ska skjutsa barnen fram och tillbaka varje dag.

- Om sträckan till förskolan är en mil blir det fyra mil per dag. På bara en vecka har man kommit upp i 20 mil. Det är inte bra för miljön.