Uteblivet fiber på landsbygd slår hårt

Åtvidaberg

Centerpartiet i Åtvidaberg tycker att utvecklingen av nätuppkoppling på landsbygden är för segdragen och att kommunen borde jobba hårdare för att alla invånare ska få ta del av internet.
- Det är främst barnen och äldre som drabbas när fiber inte installeras på landsbygden, säger Joakim Magnusson, oppositionsråd i Åtvidaberg.

Medlemmarna skräder inte orden på Centerpartiets styrelsemöte när frågan om internetuppkoppling kommer upp på agendan och flera av partimedlemmarna tycker att det är en skandal.

- Det händer ingenting. Man bygger ut fiber i tätorten och är snart färdiga här men trots att man har avsatt medel för landsbygden så händer ingenting i kringorterna. Det går för långsamt, säger Joakim Magnusson, oppositionsråd i Åtvidaberg.

Kommunen borde driva
Frågan kan tyckas krånglig för den som inte är insatt och det är inte helt lätt. Många turer mellan privata fiberproducenter där minst 70 % av de boende måste tacka ja innan grävandet kan starta.

Många av dessa boenden är sommargäster och kanske inte alls har behovet av fiberuppkoppling.

- Därför ser vi hellre att kommunen tar över och driver på. De har ju tagit initiativet i tätorten och då borde de ta samma ansvar för landsbygden, säger Jeanette Bolin.

Centerpartiet i Åtvidaberg menar att kommunen kan påverka mycket om de vill att alla på landsbygden ska få tillgång till fiber.
- Riksdagen har satt ett mål att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år 2020 men Åtvidaberg har satt ett lokalt tak på 90 %. Är inte det konstigt, frågar sig Jeanette Bolin.

Höjd kompetens uteblir
Att landsbygden inte får tillgång till fiber slår hårt och klyver Sverige. Barn som bor på landsbygden kan inte läsa läxor, som nuförtiden läggs ut på digitala plattformar, och kameraövervakning för äldre i hemmet är helt uteslutet. Inte heller kan landsbygden öka sin kompetens genom att utbilda sig på distans och lantbruken kan inte använda sig av robotmjölkning eller andra larmtjänster som är nödvändiga när man driver lantbruk.

- För att inte tala om hur dålig uppkopplingen mot telemasten är. Jag undrar varje dag hur min mamma mår eftersom hon inte kan ringa från sin mobiltelefon. Den vanliga telefonin finns ju inte längre, säger en medlem.

Centerpartiet vill också öka antalet trygghetsboende både i Åtvidaberg och i kringorterna. De ser ett växande behov. Kön till boenden har blivit längre och generellt är det många äldre i Åtvidabergs kommun.

- Det skulle också gynna rotationen på bostadsmarknaden om äldre som vill sälja sin villa också kunde det. I nuläget har de ju ingenstans att ta vägen, säger Joakim Magnusson.

Trygghet för anhöriga
Med trygghetsboende menas att lägenheterna har gemensamma utrymmen så som bland annat vardagsrum. Dessutom ser Centerpartiet positivt på att det skulle finnas personal på plats om så behövs.

- Det skulle ju innebära en enorm trygghet även för anhöriga. Med fler trygghetsboenden i de mindre orterna; Grebo, Björsäter, Falerum, Kvarnvik och Hannäs, slipper äldre tvingas flytta till tätorten och lämna sin släkt och familj, säger Jeanette Bolin.

- Men det förutsätter att kommunen driver på för att landsbygden ska må bra. Mycket kan göras för kringorterna men i dagsläget är frågorna om fiber och trygghetsboenden de primära. Låt landsbygden bli modern precis som tätorten. Vi måste sluta att klyva Sverige och börja se tätorten och landsbygden som ett, säger Joakim Magnusson, oppositionsråd.