Anna Jamieson

Personbild


Namn: Anna Jamieson
Familj: Gift med Ian, tre vuxna barn Max Jakob och Fiona
Bor:
På Tumbo Gård i Malexander
Uppvuxen:
Timrå kommun strax norr om Sundsvall

Vad har du för intressen och sysselsättning utanför politiken?
Jag är passionerat intresserad av djur och natur. Och av att skriva. Jag arbetar som verksamhetsledare för Naturbeteskött i Sverige, en organisation som stimulerar till ökad produktion av nöt- och lammkött på våra naturbetesmarker. Jag driver också en gård och ett turistföretag tillsammans med Ian.

Vad har du för mål och visioner för Centerpartiet i Östergötland?
Jag vill att Centerpartiet i Östergötland ska vara den självklara hemvisten för alla som kämpar för demokrati, jämställdhet och allas lika rättigheter.

Vilken politisk fråga brinner du extra för?
Miljöfrågor och landsbygdsutveckling – som i min värld sammanfaller på bästa sätt.

Vilka politiska uppdrag har du?
Jag är ordförande i Boxholmskretsen, 2:e vice ordförande i Distriktsstyrelsen, ledamot i Kommunfullmäktige och Miljönämnden och BRÅ samt ersättare i Kommunstyrelsen. I regionen sitter jag i Viltförvaltningsdelegationen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.