Carola Andersson

Personbild


Namn: Carola Andersson
Familj : Särbo med Patrik, två utflugna söner, Emil i Kalmar och Olle i Halmstad. Hunden Mums, Katterna Signe och Bengt och hästen Gloi.
Bor: Ringarum
Uppvuxen: Ringarum och Östra Ryd

Vad har du för intressen och sysselsättning utanför politiken?
Hästar och hundar är stora intressen som också tar tid. Gryts skärgård och framförallt Häradsskär är en underbar plats. Att vara på Häradsskär en helg i månaden under ett år finns på önskelistan. Hus och stor trädgård tar en hel det tid i anspråk. Umgänge med familj och vänner värderar jag högt. Arbetar som verksamhetschef på en liten vårdverksamhet ,som är belägen på den gård som jag vuxit upp på. Vi har 20 anställda och verksamheten är samma dygnet runt och alla dagar på året. Är specialist sjuksköterska inom psykiatri till yrket.

Vad har du för mål och visioner för Centerpartiet i Östergötland?
Mitt mål och mina visioner för Centerpartiet i Östergötland är att de mjuka frågorna ska få ett högre värde, tex skola, barnomsorg ,individ och äldreomsorg och hälso och sjukvård. Min uppfattning är att det viktiga frågor för många medborgare. Folkhälsoarbetet är otroligt viktig och där behövs gemensamma insatser . Halva Sveriges befolkning lider av övervikt och fetma idag, vi tillbringar många timmar per dygn med våra sociala medier visar enkäter bland unga och vuxna, samtidigt som den psykiska ohälsan ökar.

Vilken politisk fråga brinner du extra för?
Viktig fråga för mig är att vi har en datalag som försvårar och ibland förhindrar ett patientsäker arbete både inom kommuner och regioner, samtidigt som vi pratar om digitala lösningar och utveckling . Rimmar märkligt när vi inte kan använda de möjligheter vi redan har på plats och det blir provocerande för många medarbetar inom vård och omsorg.

Vilka politiska uppdrag har du?
Regionfullmäktige, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt ordförande för en beredning där kroniska sjukdomar och cancer är de stora områden. Ersättaren miljö- och byggnadsnämnden och kommunfullmäktige i Valdemarsvik .

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.