Julie Tran

Personbild


Namn: Julie Tran
Familj:
Fästman och dotter
Bor:
Linköping
Uppvuxen:
Eskilstuna

Vad har du för intressen och sysselsättning utanför politiken?

Jag gillar att träffa människor och gå utanför min trygghetszon. Det gör jag genom att försöka att inte tacka nej till olika inbjudningar, vare sig det handlar om föreläsningar eller sociala aktiviteter. Jag är annars i grunden en sporttjej som gillar att dansa, rita och läsa.

Vad har du för mål och visioner för Region Östergötland?

I min roll som ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland önskar jag bidra till att vi blir ett transporteffektivt samhälle för miljön och klimatets skull. Det skulle innebära att vi minskar koldioxidutsläppen, planerar yt-effektivt så vi tar så lite grönområden eller jordbruksmark i anspråk som möjligt, och fler tar kollektivtrafiken. Tar färre bilen bidrar vi även till bättre hälsa.

Utanför mitt ansvarområde har jag mål om bättre psykisk hälsa bland befolkningen och en högkvalitativ förlossningsvård.

Vilken politisk fråga brinner du extra för?

Jag vill ha ett samhälle som är inkluderande och tar hand om miljön. Min käpphäst är lika förutsättningar för att varje individ kan utveckla sina egna förmågor. Det har gjort att jag varit väldigt involverad i klimat- och migrationsdebatten och i frågor som rör internationell utvecklingspolitik för att bekämpa fattigdom.

Vilka politiska uppdrag har du?
Jag är regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland. Sitter även i styrelsen för Mälardalstrafik AB, och är ersättare i Sveriges Kommuner och Regioners beredning för demokratifrågor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.