Lars Vikinge

Personbild


Namn: Lars Vikinge
Familj: Gift, tre barn
Bor: På skogsgården Melskog utanför Brokind, Linköpings kommun
Uppvuxen: Gävle

Vad har du för intressen och sysselsättning utanför politiken?
Till fritidsintressena hör tid med familjen, vandring i fjäll och skog och fotografering. Sysselsättningen utanför politiken är skogsbruk.

Vad har du för mål och visioner för Centerpartiet i Östergötland?
Att Centerpartiet i Östergötland ska vara en central kraft i utvecklingen av regionen och dess ansvarsområden mot medborgarna.

Vilken politisk fråga brinner du extra för?
Att utveckla den kommunala och regionala servicen till medborgarna, och utveckla de demokratiska styrelseformerna.

Vilka politiska uppdrag har du?
Kommunfullmäktigeordförande och borgmästare i Linköping.
1:e vice ordförande Centerpartiet i Östergötland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.