Kontakt

Centerledamöter i kommunala nämnder och styrelser i Vadstena 2015 - 2018.
Kommunfullmäktige: Bo Johansson ord, Anders Agnemar ord,
Margit Berggrens Silvheden ersättare, Lena Davidsson ersättare.

Andre vice ordförande kommunfullmäktige: Bo Johansson
Kommunstyrelsen: Anders Agnemar ord, Camilla Westling ersättare.
Krisledningsnämnd: Anders Agnemar ord.
Kultur och utbildningsnämnd: Bo Johansson ord
Bygg- och miljönämnd: Jan Engholm ersättare
Socialnämnd: Margit Berggren Silvheden andre vice ordförande
Valnämnd: Bo Johansson andre vice ordförande
Vadstena Fastighets AB: Lena Davidsson ersättare
Västra Östergötlands samordningsförbund: Margit Berggren Silvheden ersättare
Charlotte W Dickssons stiftelse: Gun Jansson ord
Hagstenska stiftelsen: Gun Jansson ord
Stiftelsen Internationella Vadstena - Akademin: Anders Agnemar ord
Stiftelsen Vadstena Slotts Möblering: Lena Davidsson ord
Huvudmän Vadstena Sparbank: Lena Davidsson, Bo Johansson
Ombud till bolagsstämman Vadstena fastighets AB: Göran Tunemar ord

Nämndeman Linköpings tingsrätt: Lena Davidsson

Ersättare i regionfullmäktige: Anders Agnemar

Vi har en lokal i källaren Magnus Erikssons väg 10C där vi brukar ha våra gruppmöte.


 

 

Text