Kontakt

Text

Centerledamöter i kommunala nämnder och styrelser i Vadstena 2019-2022.
Kommunfullmäktige: Bo Johansson ord, Anders Agnemar ord,
Margit Berggrens Silvheden ord, Lena Davidsson ersättare och
Jan Engholm ersättare

Andre vice ordförande kommunfullmäktige: Bo Johansson
Kommunstyrelsen: Roland Sjödahl ord Hans Kälvesten ersättare
Krisledningsnämnd: Roland Sjödahl ord.
Kultur och utbildningsnämnd: Bo Johansson andre vice ordförande
Samhällsbyggnadsnämnd Jan Engholm ersättare

Socialnämnd: Margit Berggren Silvheden andre vice ordförande
Valnämnd: Bo Johansson andre vice ordförande
Vadstena Fastighets AB: Lena Davidsson andre vice ordförande
Vadstena Turism & Näringsliv AB: Anders Agnemar
Västra Östergötlands samordningsförbund: Margit Berggren Silvheden ersättare
Kommunrevisionen Charlotta Falkhede Elf
Stiftelsen Vadstena Slotts Möblering: Gun Jansson
Huvudmän Vadstena Sparbank: Lena Davidsson, Bo Johansson
Ombud till bolagsstämman Vadstena fastighets AB: Magnus Reimhagen ord

Nämndeman Linköpings tingsrätt: Lena Davidsson

Ersättare i regionfullmäktige: Anders Agnemar

Vi har en lokal i källaren Magnus Erikssons väg 10C där vi brukar ha våra gruppmöte.