Vadstena
Centerpartiet lokalt
  • / Motioner

Motioner

Motion som föreslår att Vadstena kommun tar initiativ till att sätta upp en stor högkvalitativ ”helelektronisk” informationsskylt vid E4 söder om Ödeshög.

Vi kommuninvånare vet ju att Vadstena är en av Sveriges mest intressanta små kommuner.

Det vet tyvärr alldeles för få människor från resten av världen.

Varje dygn passerar cirka 7000 tusen fordon Ödeshög i ostlig riktning. Det blir cirka 2.5 miljoner på ett år. I många fordon färdas mer än en person.

Självklart kommer inte en massa trafikanter att svänga av mot Vadstena första gången de får se en stor skyllt som berättar något positivt om vår fantastiska lilla kommun.

Några gör det nog och för övrigt gäller nog att droppen urholkar stenen.

Med intresseväckande budskap kan man nog få många trafikanter att när de inte längre sitter vid ratten googla på Vadstena eller de företag som också köper tid på skylten, för att visa upp sig. Passagerare kanske googlar direkt.

Förutom att föreslå Vadstenaföretag att delta i investering och drift borde man förutom att förhandla med Ödeshögs kommun om tillstånd att sätta upp skylten, föreslå dem att ta en del av investerings- och underhållskostnaderna mot att de disponerar motsvarande andel av den tillgängliga marknadsföringstiden.

Man ser nu för tiden många sådana här skyltar i Sverige. Kvalitén är varierande.

När skylten som i det här fallet skall stå vid en motorväg där fordonen har hög fart, måste den ju vara stor och av hög kvalitet för att de passerande skall hinna uppfatta budskapet.

Som jag ser det är den här skylten bara etapp ett. Etapp två borde vara en skylt vid avfarten från R 50 mot Vadstena söder om bron i Motala.

Den här skylten kommer att få stor positiv betydelse för Vadstena kommun och dess näringsliv både det turistiska och näringslivet i övrigt. Därför bör arbetet sättas igång snarast med målsättningen att skylten skall finnas på plats sommaren 2019.

Utifrån det ovan sagda yrkar jag att:

Vadstena kommun beslutar ta initiativ till och genomföra att en stor, högkvalitativ och ”helelektronisk” informationsskylt sätts upp på lämpligt ställe vid E 4 söder om Ödeshög.

Anders Agnemar (C)