Nyheter

Filtrera arkiv:
Senaste nytt
Visa fler artiklar

Text

Nyfiken på vår kommun - Vadstena

Preliminärt program ht 23

Onsdag 20/9 HR-chef Susanne Linde

Onsdag 4/10 Kommunikations- och näringslivschef Jessica Hallros

Onsdag 11/10 Fritidschef Marcus Lindberg

Onsdag 1/11 Hemsjukvårdschef Gunilla Ström Nässjander

Onsdag 15/11 Kristin Eriksson Nyföretagarcenter

Onsdag 6/12 Samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck

Stora sammanträdesrummet Rödtornet klockan 18.30 – 20.30

Kontaktperson: Jan Engholm
0731-589316
jan.engholm@gmail.com

Centerkurs i västra Östergötland.

En lördag i mitten av februari samlades styvt 20 Centerpartister från västra Östergötland till en kurs i
Mjölby med temat ”Valet 2022 en återblick och hur arbetar vi vidare”.

Johan Wännström forskare vid CKS (Centrum för kommunstrategiska studier) talade under rubriken:
”De kommunala valen och riksdagsvalet i Östergötland med omnejd, övergripande trender.” Johan
hade väldigt mycket intressant information, som han förmedlade på ett mycket intresseväckande och inspirerande sätt. Bland annat hade han justerat de kommunala valresultaten från påverkan från
resultaten i riksdagsvalet. Där visade det sig att Centerpartiet i Vadstena hade klarat sig näst sämst av centerpartierna i Östergötland. Sämst hade det gått för Söderköping. Dom hade gått samman med S och M och fått igenom alldeles för lite av allt dom hade lovat före valet.

Johans föredrag förorsakade en mycket intressant och tänkvärd diskussion.

Därefter informerade KSO Elisabeth Hagström och Nina Wissinge från Ydre om hur de arbetat under
mandatperioden och i den avslutande valrörelsen. Det gick ju mycket bra för dem. Bara ett litet tapp
beroende på riksdagsvalet.

Efter lunch blir man ju ibland lite dåsig, men det fanns inte en chans i går för då satte de två center-
partisterna Arne Augustsson och Paul Särnholm från Laxå igång. Dom hade gått från tre till åtta
mandat!!!
Deras målsättning hade varit att ta sex mandat. Och vilken entusiasm. Och vilka idéer och vilket
annorlunda sätt att jobba. Bland annat hade de i början av mandatperioden frågat sig själva och
en del andra: Behövs Centerpartiet i Laxå?

Det blev många frågor och en mycket intressant diskussion.

Därefter kom Karin Jonsson tidigare ordförande för Östgötacentern och tidigare kommunalråd i
Norrköping. Hon har varit med i Centerpolitiken i 40 år. Karin talade under rubriken: ”Hur ska vi föra Centerpolitik i våra kommuner i majoritet respektive minoritet. ”Hon hade mycket erfarenhet att dela med sig. Hon gav t.ex. synpunkter på hur man hanterar budgetarbetet som oppositionsparti och hur man får fram partiets frågor även om man har ingått ett samarbetsavtal.
Hon talade om vikten av utåtriktad verksamhet, interpellationer, motioner och debattartiklar.
Hon pekade också på vikten av att ha bra relationer med politiker från andra partier och med tjänstemän.
Karin redovisade också en del synpunkter som hade kommit fram i den halvtidsrapport som partiets
valutvärderingsgrupp hade redovisat.

Även Karins anförande föranledde många intressanta diskussionsinlägg.

 

Text Anders Agnemar och Jan Engholm
Foto Jan Engholm

Johan Wärnström CKS

Paul Särnholm och Arne Augustsson Laxå

Karin Jonsson Norrköping

Intresserade åhörare

 

 

Nyfiken på vår kommun - Vadstena

Preliminärt program vt 23

Onsdag 25/1 Mark och exploateringschef Mikael Lilja

Onsdag 8/2 Sofie Jorsel Infocenter

Onsdag 22/2 Anna Karin Martinsson och

Onsdag 8/3 Susanne Rockler Stråkander

Onsdag 22/3 Jessica Lind Verksamhetschef äldre vården och LSS

Onsdag 5/4 Linda Wigren elevhälsan

Onsdag 19/4 Henrik Roshamn livsstilsprojektet
Onsdag 3/5 Stadsarkitekt Petter Frid

Onsdag 24/5 Miljöchef Therése Engdahl

Stora sammanträdesrummet Rödtornet klockan 18.30 – 20.30

Kontaktperson: Jan Engholm
0731-589316
jan.engholm@gmail.com

 

 

Panelen

Bilden visar från vänster panelen bestående av: Malin Granlund Feldt ekoodlare Tåkerns Trädgård, Charlotta Falkhede Elf konsument ordf Vadstena Centerkrets, Kristin Yderfors riksdagskandidat Centern Finspång, Markus Gustavsson kostchef Vadstena och Boxholms kommuner, Robert Pihl butikschef coop Vadstena, Jeanette Blackert lantbrukare ordf LRF Östergötland, Bengt-Åke Karlsson ekoodlare Motala, Mia Bremer före detta restauratör Hörnet och Maria Persdotter moderator Motala.

Maten idag, i morgon och framtiden var temat på den diskussion som Centerkretsarna i västra Östergötland tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan hade bjudit in till på Arken i Vadstena Folkhögskolan. Diskussionen handlade om vår framtida livsmedelsförsörjning och hur vi måste öka vår självförsörjningsgrad. Producentens, butikens och konsumentens roll diskuterades. Även hur man kan upphandla livsmedel på ett sätt så man kan få närodlade produkter belystes. Samtliga deltagare ansåg att den nu uppkomna situationen kanske kommer att leda till ett nytänkande när det gäller hur vi och vad vi kommer att konsumera och man ansåg att matsvinnet måste minska

 

 

Centerns kulturdag 20220802 med Catarina Deremark kulturpolitisk taleskvinna för Centerpartiet

Gräsgården 1

Anländer till Gräsgården

Gräsgården 2

Berit Ljunggren informerar

Gräsgården 3

Lillian Gilmark informerar

Gräsgården 4

Studie av modellen över klosterområdet

Gräsgården 5

Information om Birgitta museet

Gräsgården 6

Studie av husmodellen

Lunch

Lunch på Borgmästaren

Akademin 1

Bo Ludvigsson informerar om Gamla Teatern, Vadstena Akademin och Vadstena Sång och Pianoakademi

Akademin 2

Lyssnande publik

Fåglarna

Engholmska fågelsamlingen

Fabriken 1

Shakesperefabriken

Fabriken 2

Pontus Plaenge och Gunilla Isaksson informerar

Fabriken 3

Lyssnande skara

Fabriken 4

Lyssnanden skara

Text

Fabriken 5

Del av ensemblen

Fabriken 6

Del av ensemblen

Avslutning

Summering av dagen med kvälste och smörrebröd från Ejnebergs bistro

Miljöchef Carl-Johan Bernelind på besök på studiecirkeln "Nyfiken på vår kommun - Vadstena"

 

Anders avtackar Car-Jjohan Bernelid1

Anders Agnemar avtackar Carl Johan Bernelid

Studiebesök i Sala för diskussion om kollektivtrafik

Anders Wigelsbo informerar om kollektivtrafiken i Sala

Anders Wigelsbo informerar om kollektivtrafiken i Sala