Gång och cykelvägen på Brämhultsvägen beslutad

GC väg

Idag har Tekniska nämnden tagit beslut om gång och cykelvägen på Brämhultsvägen i Borås.

Resultatet av beslutet kommer att bli

  • God standard för alla trafikanter
  • Enhetlig allé längs hela sträckan
  • 45 nya träd planteras