Vår politik

Bild

Centerpartiet i Borås är det gröna, socialliberala partiet i mitten. Människor ska ha frihet och valmöjligheter att kunna välja hur man vill forma sitt egna liv. I Borås jobbar vi för en jämställd kommun där alla har lika villkor oavsett var du bor i kommunen, vi vill också ta ett ansvar för att klimatutsläppen i kommunen minskar och ser ett allmänt större miljöansvar.

Borås är en stad där utveckling, fritid, kultur och trygghet är framstående kännetecken. Därför är det viktigt att Därför är det av yttersta vikt att du kan på ett hållbart sätt kunna leva och arbeta i en stad du trivs i.

Centerpartiet arbetar för en integration som sker i vardagen och på individnivå. En stad där företag utvecklas och skapar nya jobb. En stad där det är enkelt att leva sitt vardagsliv på ett miljövänligt sätt och lätt att förflytta sig inom hela kommunen.
Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.