Extra Gruppmöte 1 april

Gruppmöte

Möte ihop med KD och Miljöpartiet. Skolplan /Skolstruktur. Tommy Fock och Mats Spånberg medverkar från förvaltningen.