Motion angående polis

Tranemo 2022-02-02

Motion
Till kommunfullmäktige i Tranemo kommun

Motion angående Polis

Redan i Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-talet stadgades att ”Alla skola de vård och vaka i staden göra, som byamän äro och burskap utgivit hava”. Sedan var det kommunernas och deras lokala föregångares ansvar att hålla med lokalpolis fram till 1965. Då hade 2 av varandra följande riksdagar beslutat att polisen skulle förstatligas. Därmed påbörjades en lång men effektiv process med att montera ned den lokala polisnärvaron i samhället. 1965 kände nästan alla invånare sin lokala polis, idag gör nästan ingen det.

På senare tid har kommunen åter fått träda in på arenan för att i någon mån få till det samhälle invånarna vill ha och föra trygghetsskapande dialoger med invånarna, näringslivet och civilsamhället. I vår kommun kallar vi det trygg och säker kommun, och de gör tillsammans med s.k. kommunpoliser ett fantastiskt fint jobb. Men det är i grund och botten polisen som har ansvar för att upprätthålla lag och ordning i samhället, och kommunen har varken resurser eller befogenheter att ta över.
Därför måste det till en rejäl ökning av polisnärvaron i samhällets alla delar i Tranemo kommun. Polisen måste vara en naturlig del i samhällets funktionella struktur. Polisen skall finnas på gator och torg och prata med folk, och i bilar på gator och vägar. Men polisen ska också finnas i skolan, på förskolan, hos föreningar och företag eller varhelst det finns människor som vill eller behöver ha en dialog med dem. Basen för polisens verksamhet i kommunen måste vara ett poliskontor. Där ska man kunna träffa en polis om man behöver det och den ska vara polisens utgångspunkt för sitt uppdrag i Tranemo kommun. Där behöver inte finnas utredare eller specialister som kriminaltekniker eller andra, de kan mycket väl komma från t ex Borås.

  • Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
    Att kommunen med kraft jobbar för att polisen etablerar sig i Tranemo med ett poliskontor i nästa samverkansavtal, vilka regelbundet skrivs mellan kommunen och polismyndigheten. Det kan kanske med fördel samordnas fysiskt med kontoret för kommunens personal inom trygg och säker kommun.

Tranemo som ovan

Karin Ljungdahl, Christoffer Andersson, Cecilia Valbrant, Torbjörn Edgren, Crister Persson, Ann-Christine Simonsson, och Lennart Haglund Kommunfullmäktigeledamöter för Centerpartiet