Gruppmöten i Vårgårda

Kl 18:00 i Tenningen på kommunhuset.

Alla medlemmar är välkomna!

 • 23 januari 2023
 • 20 februari 2023
 • 20 mars 2023
 • 24 april 2023
 • 22 maj 2023
 • 19 juni 2023
 • 28 augusti 2023
 • 25 september 2023
 • 23 oktober 2023
 • 27 november 2023
 • 18 december 2023

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.