• / Förtroendevalda

Förtroendevalda i Vårgårda

Centerparitet i Vårgårda har nio ordinarie ledamöter i fullmäkte, utöver kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande i fullmäktige. Nedan kan du se vilka uppdrag Centerpartiet har och hur du kontaktar oss.

sol-has-bg

Kommunalråd

Kommunstyrelsen

 • Inga Olausson
  • Kommunstyrelsen
  • Valnämnden
  • Kommunfullmäktige
 • Anneli Hermansson
  • Kommunstyrelsen
  • Utskottet för lärande och omsorg
  • Kommunfullmäktige
 • Michael Johansson
  • Kommunstyrelsen
  • Samhällsbyggnadsutskottet
  • Kommunfullmäktige
 • Urban Arvidsson
  • Kommunstyrelsen
  • Utskottet för lärande och omsorg
  • Kommunfullmäktige

Fullmäktiges presidie

Fullmäktige

 • Anders Lennermo
  • Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg
  • Valnämnden
  • Kommunfullmäktige
 • Per Aholainen
  • Valberedning
  • Kommunfullmäktige
 • Christer Mårtensson
  • Styrelsen Vårgårda Bostäder AB
  • Vårgårda Utveckling AB
  • Kommunfullmäktige
 • Stig-Olov Tingbratt
  • Styrelsen Vårgårda Bostäder AB
  • Vårgårda Utveckling AB
  • Kommunfullmäktige
 • Diana Johansson
  • Kommunfullmäktige
 • Peter Olofsson
  • Kommunfullmäktige
 • Marianne Andersson
  • Kommunfullmäktige