Vad vi vill

Centerpartiet bedriver en närodlad politik vilket innebär att fler politiska beslut ska fattas i samråd med medborgarna. Vi vill forsätta utveckla våra beredningar under kommunfullmäktige för att ta tillvara på kompetens och kunskap som Finns hos våra medborgare, unga som gamla.


sol-has-bg

Vi fortsätter framåt genom att:

 • Utveckla en skola där elever lär sig mycket och mår bra.
 • Fortsätta arbeta med föreningar i social verksamhet.
 • Stärka ett levande kulturliv i samarbete med våra livaktiva kulturföreningar.
 • Verka för fler serviceboenden för äldre.
 • Fortsätta utveckla lokal upphandling.
 • Stärka vår levande landsbygd med jobb och företagande.
 • Fortsätta det framgångsrika samarbetet med näringslivet via COI.
 • Fortsätta samarbetet med föreningslivet inom sociala verksamheter och främja en bra integration mellan nya och gamla vårgårdabor.

Tillsammans med Alliansen prioriterar vi:

 • Mindre barngrupper i förskolan.
 • Satsa på tidiga insatser i både förskolan och skola.
 • Resurser till äldrevården för att täcka upp för regeringens borttagna statsbidrag.
 • Fortsätta mäta arbetet med att minska antalet personer en brukare möter i vården.
 • Fortsatt satsning mot utanförskap i VIA.
 • Lagt in investeringsmedel för överförningsledningar för utveckling av hela kommunen.
 • God planering för bebyggande i Fagraboområdet.
 • Sikte mot fossilberoende fordonspark 2020.

Välkomna att kontakta oss om du undrar något!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.