Vårgårda
Centerpartiet lokalt
 • / Vad vi vill

Vad vi vill

Centerpartiet bedriver en närodlad politik vilket innebär att fler politiska beslut ska fattas i samråd med medborgarna. Vi vill forsätta utveckla våra beredningar under kommunfullmäktige för att ta tillvara på kompetens och kunskap som Finns hos våra medborgare, unga som gamla.


Vi fortsätter framåt genom att:

 • Utveckla en skola där elever lär sig mycket och mår bra.
 • Fortsätta arbeta med föreningar i social verksamhet.
 • Stärka ett levande kulturliv i samarbete med våra livaktiva kulturföreningar.
 • Verka för fler serviceboenden för äldre.
 • Fortsätta utveckla lokal upphandling.
 • Stärka vår levande landsbygd med jobb och företagande.
 • Fortsätta det framgångsrika samarbetet med näringslivet via COI.
 • Fortsätta samarbetet med föreningslivet inom sociala verksamheter och främja en bra integration mellan nya och gamla vårgårdabor.

Tillsammans med Alliansen prioriterar vi:

 • Mindre barngrupper i förskolan.
 • Satsa på tidiga insatser i både förskolan och skola.
 • Resurser till äldrevården för att täcka upp för regeringens borttagna statsbidrag.
 • Fortsätta mäta arbetet med att minska antalet personer en brukare möter i vården.
 • Fortsatt satsning mot utanförskap i VIA.
 • Lagt in investeringsmedel för överförningsledningar för utveckling av hela kommunen.
 • God planering för bebyggande i Fagraboområdet.
 • Sikte mot fossilberoende fordonspark 2020.

Välkomna att kontakta oss om du undrar något!