Miljövänlig och robust kommun

Bild

Vårgårda ska eftersträva att minimera påverkan på lokal, regional och global miljö.

  • Alla kommunens fordon ska vara fossilfria
  • Solceller på fler av kommunens byggnader
  • Plan för kommunens energianvändning och försörjning
  • Fortsatt stor andel svensk mat i kommunens kök
  • En stärkt krisorganisation bland annat genom samarbete med föreningslivet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.