Utvecklande skola

Barn som leker med formlera.

Vårgårdas skolor ska vara inspirerande och utvecklande där alla har möjlighet att lyckas.

  • Inspirerande skola där elever lär och mår bra
  • Kompetensutveckling för att bättre möta barn med särskilda behov
  • Arbeta för en god fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga
  • Stärka det trygghetsskapande arbetet i skolan
  • Förbättrad integration i förskolan
  • Förbättrad närvaro i skolan
  • Stärkt studie- och yrkesvägledning för ökad koppling till näringslivet
  • Arbetet med giftfria skolmiljöer ska fortsätta

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.