Vallöfte som infrias!

Alliansens budgetförslag genomsyras av satsningar på barn o ungas mående.

Vi avsätter b.l.a. 1 miljon årligen för sommarlovsaktiviteter, sommarjobben permanentas och gratis kollektivtrafik i hela Skåne, den s.k Ungdomsbiljetten till kommunens gymnasieungdomar.

Ungdomsbiljetten är en vinst för miljön. För ungdomarnas frihet. Och för den ekonomiska jämställdheten.

Vi är glada att ett av våra viktiga vallöften nu blir verklighet