NY STYRELSE FÖR ARBETSÅRET 2017

Centerpartiet i Åstorp hade sitt årsmöte den 6 mars i Tingvall.

Man startade med en gemensam måltid. Därefter berättade samhällsbyggnads förvaltningens chef, Camilla Ehrenflod om den byggnation som sker och planeras. Hon berättade även om översiktsplans arbetet och om andra framtida projekt.

Därefter blev det årsmötsförhandlingar. Till styrelse för 2017 valdes
Hans-Ingvar Jönsson (ordf.), Lars-Erik Petersson (v.ordf.), Bengt Tollstadius (sekr.) nyvald, Annica Vink, Ann-Louise Ekberg,Bertil Wemmert, Murat Özbalci, Arne Malm.Adjungerad kassör Ulla Persson. Ersättare Annette Andersson Sofia Hultberg och Marianne Axelsson